De medezeggenschapsraad van Het Letterveld

Iedere school heeft een MR (Medezeggenschapsraad). Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR kan de schooldirectie adviseren en heeft op verschillende vlakken/onderwerpen instemmingsrecht.

Vragen aan de medezeggenschapsraad?

U kunt de MR bereiken via mr@letterveldopoa.nl